Papildomi pažeidėjų mokymai Kaune

Būtina išankstinė registracija!

Registracija telefonu 861060305 / 868880300 arba el.pastu. info@bkategorija.lt

Kaina 90 eu.

 Aktuali informacija

Jei teisė vairuoti atimama trumpesniam negu vienerių metų terminui, pasibaigus šiam terminui, asmeniui grąžinami paimti iš jo dokumentai, kai jis užbaigia papildomą vairuotojų mokymą.

Jei teisė vairuoti atimama ilgesniam negu vienerių metų terminui, iš asmens paimti dokumentai  grąžinami tik pasibaigus šios specialiosios teisės atėmimo laikui, taip pat asmeniui reikia perlaikyti teorinį bei praktinį egzaminus VĮ „Regitra“ ir baigti papildomo vairuotojų mokymo kursus.

Asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik pasibaigus šios teisės atėmimo laikui, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka po medicininės ir švietėjiškos atestacijos baigus papildomą vairuotojų mokymą ir perlaikius vairavimo egzaminą. Reikalavimas perlaikyti vairavimo egzaminą netaikomas, jeigu dėl šioje dalyje nurodyto teisės pažeidimo padarymo teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta trumpesniam negu vieni metai laikui.

Pradedantieji vairuotojai privalo išklausyti papildomo vairuotojų mokymo kursus per vienerius metus nuo pažeidimo padarymo dienos.

Jei teisė vairuoti buvo atimta dėl to, kad vairuotojas vairavo arba įvykdė pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs, teks išklausyti ir mokymus apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

Nuo 2017-09-26 už lenkimą vietose, kuriose pagal KET reikalavimus draudžiama lenkti, nebebus skiriamas teisių atėmimas.

Nuo 2017-01-01, įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui, nebelieka galimybės kreiptis su prašymu grąžinti teisę vairuoti suėjus pusės teisės vairuoti atėmimo termino. Tačiau, jeigu Jums ši teisė buvo atimta iki 2017-01-01, šis reikalavimas negalioja.

 

PAPILDOMAS PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ MOKYMAS PAŽEIDUSIŲ KET

Pradedančiųjų papildomas mokymas taikomas asmenims, kurie pažeidė KET reikalavimus susijusius

 • vairuotojų pareigų pėstiesiems nesilaikymu;
 • lenkimo taisyklių pažeidimais;
 • draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, nepaisymo;
 • eismo reguliavimo signalų nesilaikymu;
 • įspėjamųjų signalų naudojimo pažeidimais;
 • važiavimo per sankryžas pažeidimu;
 • vairuotojų naudojimosi saugos diržais ir motociklininko šalmais pažeidimais;
 • nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h;
 • transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės);
 • sukėlus eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata


Mokymo metu vairuotojas privalo:

 • Baigti 90 min. trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą (paskaita yra filmuojama)
 • 45 min. individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (us) KET pažeidimą (us)
 • Baigti ne trumpesnį kaip 45 min. trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą (paskaita yra filmuojama)
 • Su vairavimo mokymo instruktoriumi atlikti 45 min. praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą nustatytu maršrutu
 • Pradedantysis vairuotojas ir (arba) vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, norėdamas užbaigti papildomą vairuotojų mokymą, nustatyta tvarka privalo išlaikyti žinių patikrinimo testą

Būtina išankstinė registracija!

Registracija telefonu +37063637069 arba el.pastu. info@bkategorija.lt

Reikalingi dokumentai:

 • Vairuotojo pažymėjimas
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 • Teismo nutartis arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo padarytas pažeidimas
 • Galiojanti vairuotojo sveikatos medicininė pažyma
 • Užpildytas pažeidimo (ų) aprašas (mes vietoje Jums padėsime užpildyti pažeidimo aprašą)

PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS PO PAŽYMĖJIMO PRARADIMO

Mokymo metu vairuotojas privalo:

 • Baigti 90 min. trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą (paskaita yra filmuojama)
 • 45 min. individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (us) KET pažeidimą (us)
 • Baigti ne trumpesnį kaip 45 min. trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą (paskaita yra filmuojama)
 • Su vairavimo mokymo instruktoriumi atlikti 45 min. praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą nustatytu maršrutu
 • Pradedantysis vairuotojas ir (arba) vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, norėdamas užbaigti papildomą vairuotojų mokymą, nustatyta tvarka privalo išlaikyti žinių patikrinimo testą

Būtina išankstinė registracija!

Registracija telefonu +37063637069 arba el.pastu. info@bkategorija.lt

Reikalingi dokumentai:

 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 • Teismo nutartis arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo atimta teisė vairuoti
 • Galiojanti vairuotojo sveikatos medicininė pažyma
 • Užpildytas pažeidimo (ų) aprašas (mes vietoje Jums padėsime užpildyti pažeidimo aprašą)